Stäng meddelande

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att hjälpa kommunstyrelsen i sitt arbete.

Det kan vara allt från att verka för en hållbar kommun, genomföra exploateringar och demokratiutveckling till näringslivsfrågor eller planera informationsarbete. Det kan också handla om ekonomistyrning och att arbeta för en trygg och säker kommun.

Kommunledningsförvaltningens huvuduppgifter är:

 • att vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen,
 • att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter,
 • att vara kommunstyrelsens tjänstemannastab. Uppdraget är att vara professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen, att vara kommunstyrelsens verkställande funktion och att genomföra kommunstyrelsens specifika verksamheter,
 • att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta, att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav och
 • att i samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Botkyrka

Organisation

Förvaltningen leds av kommundirektör Leif Eriksson,
e-post: leif.eriksson@botkyrka.se

Biträdande kommundirektör är Helena Karlsson 
e-post: helena.karlsson3@botkyrka.se


Kommunledningsförvaltningen består av sex avdelningar:

 • Samhällsutvecklingsavdelning, leds av samhällsutvecklingsdirektör Elif Koman André.
 • Samordnings- och stödavdelning, leds av tillförordnad biträdande förvaltningschef Andreas Dahlgren.
 • Planerings- och uppföljningsavdelning, leds av ekonomidirektör Johan Westin.
 • Demokrati- och kansliavdelning, leds av kanslidirektör Jakob Etaat.
 • HR-avdelning, leds av HR-direktör Eva Wallin från och med 1 januari 2020. Kerstin Jungstedt är tillförordnad Hr- direktör till och med 31 december 2019.
 • Kommunikationsavdelning, leds av digitaliserings- och kommunikationsdirektör Andreas Dahlgren.
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Kommun & politik