Stäng meddelande

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen planerar och projektetrar byggprojekt som skolor, daghem, omsorgsboenden eller andra lokaler och byggnader. Det är även tekniska förvaltningen som sköter kommunens fastigheter och förvaltar dem.

Tekniska förvaltningen sköter också städning och ordnar med reparationer och underhåll av kommunens lokaler samt ser till att transporter mellan kommunens verksamheter fungerar.

Det är också förvaltningens uppgift att se till att rent och friskt vatten kommer fram till medborgare och företag. Förvaltningen ansvarar även för att vattnet renas och återförs till kretsloppet.

Direktör för tekniska förvaltningen är Mikael Henning, mikael.henning@botkyrka.se

Nämnd: Tekniska nämnden.

Ansvarsområden

Tekniska förvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, för kommunens lokalers yttre underhåll, städning, installationer, skötsel av tomtmark samt för ny-, till- och ombyggnation.

Tekniska förvaltningen bistår även andra förvaltningar vid förhandlingar avseende inhyrning av externa lokaler.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2019
Kommun & politik