Ålborgdeklarationen - från globalt till lokalt

Ålborg +10 är en deklaration som lanserades i den danska staden Ålborg
1994. Syftet var att skapa handlingsprogram för en hållbar utveckling i
europeiska städer och kommuner.

Med Ålborgdeklarationen som verktyg arbetade Botkyrka kommun fram ”Ett hållbart
Botkyrka”.

 

Så kom vi fram till de sex hållbarhetsutmaningarna

Ålborg +10 är en deklaration som syftar till att skapa handlingsprogram för en hållbar
utveckling i europeiska städer och kommuner.

Botkyrka skrev under deklarationen i oktober 2004 och har därmed åtagit sig att arbeta
med hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

För att komma fram till de sex utmaningarna* identifierade kommunen styrkor och
svagheter i arbetet för en hållbar utveckling. Utmaningarna är områden där
samhällsutvecklingen inte går åt rätt håll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017
Kommun & politik