Unesco LUCS i Botkyrka

Sedan den 9 maj 2014 finns ett lokalt Unescocenter i Botkyrka (Fittja gård) – Unesco LUCS. Unesco LUCS är Botkyrkas viktigaste motor för att se till att hela Sverige ska gå i samma interkulturella riktning som Botkyrka.

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan. Grundarna är tre svenska
kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Botkyrka strävade efter att vara med och
öppna ett lokalt Unesco-centrum, det första i Nordeuropa, i Botkyrka. Det blev verklighet
den 9 maj 2014.

Unesco LUCS

Unesco LUCS är en nationell plattform för alla svenska kommuner som vill arbeta på
samma sätt. Tillsammans med invånare, föreningar och platsförankrade forskare drivs
piloter som ska skapa lokal förändring.

I Sverige finns det ständigt behov av att utveckla kunskapen om hållbar utveckling när det
gäller att skapa en hållbar samhällsutveckling i en befolkning med en mångfald av
identiteter, religioner och kulturella bakgrunder. Att utveckla ett hållbart inkluderande
samhälle i ett sådant landskap kräver eftertanke och samarbete kring goda idéer. Därför
finns Unesco LUCS!

Botkyrkas tre kunskapspiloter

Botkyrkas har fått tre piloter godkända av Unesco LUCS: Antirykteskampanjen Botkyrka
fördomsfritt, jämlikhetsdata och ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Alla Unesco LUCS-piloter bygger på ett jämlikt samarbete mellan förvaltning, engagerade
aktörer i civilsamhället och med stöd av forskning och bara insatser som hantera
sammansatta samhällsutmaningar godkänns som Unescopiloter.

Syftet är att sprida lärdomar och arbetssätt vidare till andra kommuner. Alla syftar till att
skapa en interkulturell effekt, säkra olika invånargrupper mänskliga rättigheter och skapa
social jämlikhet och sammanhållning i kommunerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2018
Kommun & politik