ECCAR och ICC

Botkyrka är aktivt i två olika nätverk för en interkulturell utveckling fri från
diskriminering. Det ena är Unesco-initiativet European Coalition of Cities
against Racism (ECCAR) och det andra Intercultural Cities (ICC)

European Cities Against Racism - ECCAR
Botkyrka har varit aktiv i ECCAR sedan 2007. Botkyrkas utvecklingschef Helena Rojas var
vicepresident sedan 2009 (omvald på ytterligare två år i november 2011).

ECCAR arbetar utifrån samma 10-punktprogram mot rasism och diskriminering som fyra
andra koalitioner (Nordamerikanska, Sydamerikanska, Asiatiska, Afrikanska och en
särskild koalition för de arabiska staterna). Botkyrka lämnade sin senaste rapport över
insatser inom ramen för 10-punktsprogrammet till Unesco hösten 2010. Hösten 2012
lämnades ännu en rapport in.

Sedan två år tillbaka finns det ett svenskt ECCAR-nätverk. Enda kravet för att ingå i det
svenska nätverket är att de kommuner som ingår ska ha fattat ett politiskt beslut om att
arbeta med 10-punktprogrammet.

Intercultural Cities - ICC
Intercultural Cities (ICC) är ett nätverk av europeiska städer med ambition att gå från
mångkulturalism till interkulturalism. Det innebär att lämna uppfattningen om att olika
kulturer ska leva sida vid sida utan större utbyte av varandra – mångkulturalism – och
istället arbeta för ett samhälle där människor lever och samverkar över etniska och
religiösa gränser - interkulturalism.

ICC är ett initiativ från Europarådet och Europeiska kommissionen. Kravet för att få ingå i
ICC är en uttalad ambition att gå från mångkulturalism till interkulturalism. Enligt ICC
uppfyller Botkyrkas interkulturella strategi kravet och i maj 2011 blev Botkyrka, då
som enda svenska kommun, invald i ICC.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017
Kommun & politik