Ett jämlikt Botkyrka

Kollage med olika bilder på människor.

Skillnader i livsvillkor, levnadsförhållanden och hälsa mellan olika individer och grupper ökar både i Botkyrka och i hela landet. Det här är en trend som vi vill bryta. Vi vill bygga ett jämlikt samhälle där alla flickor, pojkar, kvinnor och män har samma möjligheter att må bra och får tillgång till sina grundläggande rättigheter, sin egenmakt och sina resurser. Vårt långsiktiga mål är ett mer jämlikt Botkyrka med minskade klyftor.

Strategier och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka

För att vi ska kunna bygga framtidens jämlika Botkyrka behöver vi ha ordning och reda.
Därför har vi skapat en gemensam strategi för ett jämlikt Botkyrka och två tillhörande riktlinjer, en för jämlik verksamhet och en för en jämlik arbetsplats. Med hjälp av strategin och riktlinjerna vill säkerställa att Botkyrka kommun har en personalpolitik och en verksamhet som är jämlik. Läs mer om strategin och riktlinjerna under Relaterade dokument och tillhörande rubriker.

Vad är jämlikhet?

Jämlikhet utgår från att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Det handlar om att du, oavsett vem du är, ska ha samma möjligheter som alla andra. Vi som kommun måste säkerställa och främja att alla invånare har tillgång till sina grundläggande rättigheter, sin egenmakt och sina resurser. Mänskliga rättigheter är det grundläggande ramverket vi arbetar efter.

Att göra jämlikt är att ibland göra olika

I vårt arbete utgår vi från medborgarens fokus. Det betyder att invånare har olika behov av kommunens tjänster, service och stöd. Att göra jämlikt betyder alltså att vi ibland gör olika, men på ett medvetet sätt.

Medskapande

Jämlikhet handlar om medskapande på en plats, för en plats, för oss själva och för varandra. Det handlar också om att mellanmänskliga relationer är en ständig process där vi hela tiden förändras i relationen till varandra. Därför är det viktigt att de val vi gör grundar sig på våra invånares erfarenheter och behov men också på bästa tillgängliga kunskap från forskning och praktiskt arbete nära platsen.

Gemensamma krafter för lika livschanser

Jämlikhet bedrivs på många ställen i samhället. Det spelar ingen roll vems ansvar det är. För att göra samhället jämlikt måste vi göra det tillsammans. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Kommun & politik