Riktlinjer för en jämlik arbetsplats

En jämlik arbetsplats, fri från diskriminering och trakasserier, är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Det handlar om att du som anställd i kommunen har rättigheter som vi måste säkerställa för att du ska trivas och må bra på din arbetsplats. Därför har vi tagit fram riktlinjer för hur vi som arbetsgivare ska agera för att främja lika rättigheter och möjligheter för våra anställda. Riktlinjerna utgår från Strategin för ett jämlikt Botkyrka som anger de långsiktiga ambitionerna – ett mer jämlikt Botkyrka med minskade klyftor.

Syftet med riktlinjerna

I Botkyrka vill vi att alla våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier. Vi vill ge våra medarbetare lika rättigheter och möjligheter att trivas, utvecklas och vara kreativa.

Riktlinjerna för en jämlik arbetsplats ska:

  • vara ett stöd i planering, utveckling, genomförande och uppföljning i jämlikhetsarbetet på våra arbetsplatser
  • ge vägledning för hur vi på våra arbetsplatser ska arbeta med strategin för ett jämlikt Botkyrka.

Läs mer

Riktlinjerna för en jämlik arbetsplats hittar du under Relaterade dokument. Där kan du läsa mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Kommun & politik