Riktlinjer för en jämlik verksamhet

Du som invånare har rätt till en jämlik verksamhet. Det betyder att all den service som kommunen erbjuder ska erbjudas till alla på lika villkor. Det innebär att ingen ska diskrimineras i våra verksamheter oavsett vem de är. För att säkerställa Botkyrkabornas rätt till jämlikhet och mänskliga rättigheter har vi tagit fram riktlinjer för en jämlik verksamhet. Riktlinjerna vänder sig till dig som arbetar med styrning och ledning på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Riktlinjerna utgår från Strategin för ett jämlikt Botkyrka som anger de långsiktiga ambitionerna – ett mer jämlikt Botkyrka med minskade klyftor.

Syftet med riktlinjerna

Syftet med riktlinjerna för en jämlik verksamhet är att de ska bidra till ökad måluppfyllelse och bättre kvalitet i nämndernas ordinarie verksamhet, för att säkerställa Botkyrkabornas rätt till jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Riktlinjerna för en jämlik verksamhet ska:

  • vara ett stöd i planering och uppföljning, bland annat inom ramen för mål och budgetarbetet
  • ge vägledning till hur vi i ordinarie verksamhet kan arbeta med strategin för ett jämlikt Botkyrka

Läs mer

Riktlinjerna för en jämlik verksamhet hittar du under Relaterade dokument. Där kan du läsa mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Kommun & politik