Pågående arbete för jämställdhet

Ambitionen är att jämställdhet ska genomsyra all kommunal verksamhet och
samhällsplanering. Jämställdhet är ett ständigt pågående arbete i
kommunen.

​Några praktiska exempel på hur kommunen arbetar med jämställdhet:

 • "Jämställdhetssäkring av biståndsbedömning” har genomförts i två steg
  2009-2010 och 2013. Genom utbildning, granskning
  av beslut och användning av biståndsbedömningsmall med
  jämställdhetsperspektiv ska förvaltningen säkra en rättssäker verksamhet.
 • Analys av föreningsbidraget för att i framtiden säkerställa att bidraget delas
  ut på ett jämställt sätt.
 • Undersökningar kring ungdomars fritidsvanor ur ett
  jämställdhetsperspektiv och en fördjupad undersökning av kommunens
  fritidsgårdar.
 • Belysningen i parker har förbättrats för att öka säkerheten för flickor och pojkar, kvinnor och
  män i utomhusmiljön.
 • Jämställdhet som smart ekonomi i Botkyrka. Hur samhället tjänar
  ekonomiskt på att satsa på utbildning för lågutbildade kvinnor.

Har du tips och förslag på hur kommunen kan utveckla arbetet med jämställdhet kan du
gärna kontakta utvecklingsledare Sari Römpötti.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Kommun & politik