Fairtrade City

Bild

 Botkyrka kommun är en Fairtrade City

Botkyrka kommun blev en diplomerad Fairtrade City 2010. Fairtrade City är en
diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Det
finns fler än 1950 Fairtrade City i världen och 67 kommuner i Sverige är diplomerade.

För att behålla diplomeringen måste vi i Botkyrka uppfylla vissa kriterier:

• Arbetet ska ledas av en lokal styrgrupp med representanter från närsamhället
• Det ska finnas ett visst utbud Fairtrade-märkta produkter i butiker
• Caféer och restauranger ska erbjuda ett visst antal Fairtrade-märkta produkter
• Ett visst antal arbetsplatser ska konsumera minst en Fairtrade-märkt produkt
• Botkyrka kommun ska erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så
många produkter som möjligt
• Styrgruppen måste ordna minst 4 lokala informationsaktiviteter varje år
• För att behålla diplomeringen måste en förbättring ske år från år

Fairtrade på jobbet

Har ni Fairtrade-märkt kaffe, te och socker i fikarummet? Registrera din arbetsplats på www.fairtrade.se/fairtrade-pa-jobbet så får ni ett diplom att sätta upp i fikarummet och ett välkomstkit. Genom att registrera er kommer ni med på Fairtrades lista över arbetsplatser som tar socialt ansvar i fikarummet.

Välj Fairtrade-märkt!

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och
levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. När du köper Fairtrade-märkta
produkter innebär det att:

• Odlare och anställda får rättvisa löner
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

Vill du engagera dig?

Kontakta oss på fairtradecity@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Kommun & politik