Stäng meddelande

Demokratiutveckling

Demokratin behöver och är i ständig utveckling och förändring.

En utmaning för demokratin är att förutsättningarna inte är likvärdiga för alla
kommuninvånare, och tillgången till makt och resurser är inte jämlika. Botkyrkas befolkningssammansättning förändras ständigt. Förändringarna utmanar att levandegöra
den lokala demokratin i Botkyrka. Utmaningen handlar om hur demokratin kan vara
inkluderande för alla samhällsgrupper med olika erfarenheter och bakgrund.

Vi ser också förändringar i synen på demokrati bland de nya generationerna. Botkyrkas
befolkning är ung, 25 procent av Botkyrkaborna är 18 år eller yngre. Det skapar både
möjligheter och utmaningar. Ungdomar engagerar sig i allt större utsträckning i sakfrågor
och det är mindre vanligt att de ansluter sig till politiska partier. De utmanar demokratin
genom att engagerar sig alltmer utanför den representativa demokratin.

För att hantera utmaningar för den lokala demokratin behöver kommunen ständig jobba
med demokratiutveckling. Arbetet med utvecklingen ska göras med medborgarna.
Grunden för arbetet med demokratiutveckling är alla medborgares rätt att kunna påverka
samhället de lever i.

Har du frågor?

Botkyrka har en demokratiberedning som lyder under kommunstyrelsen.

Det finns också en demokratiutvecklare i kommunen. Han heter Ahmad Azizi och hos
honom kan du få hjälp med dina frågor om demokrati.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Kommun & politik