Stäng meddelande

Hållbar utveckling på stadsdelsnivå

De utmaningar som vi arbetar med för att nå "Ett hållbart Botkyrka" behöver
göras konkreta och anpassas till de olika förutsättningar och behov som
finns i våra olika stadsdelar.

Vi arbetar därför med att ta fram långsiktiga utvecklingsprogram för våra olika stadsdelar.
Först ut är Alby och Tullinge.

Stadsdelarnas utvecklingsprogram är också ett sätt att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen
och samordna kommunens insatser i respektive stadsdel.

Programmen anger långsiktiga handlingsvägar och blir ett styrdokument för kommunens
verksamhet i stadsdelen.

Programmen tas fram i samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen och i dialog
med boende och verksamma i Botkyrka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2017
Kommun & politik