Stäng meddelande

Så styrs Botkyrka mot en hållbar utveckling

Utmaningarna i "Ett hållbart Botkyrka" pekar ut riktningen för kommunen, men inte hur det ska ske. Önskvärda resultat och mätbara mål formuleras istället i mål och budget med flerårsplan.

Botkyrka kommun styrs utifrån dokument som har ett generationsperspektiv på tjugo till
trettio år, där vi formulerat utmaningarna för ett hållbart Botkyrka.

Utifrån det dokumentet formulerar sedan kommunstyrelsen mål som ger en riktning de
närmaste fyra åren (mål och budget med flerårsplan).

Vägen mot ett hållbart Botkyrka

"Ett hållbart Botkyrka" är en del av hur vi styr mot ett hållbart Botkyrka. För att veta om vi är
på rätt väg görs årligen uppföljningar i arbetet. Uppföljningen sker bland annat i
kommunens årsredovisning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Kommun & politik