Stäng meddelande

Botkyrkabor som hälsoinformatörer – för
hälsa mot cancer

Risken för cancer är ojämlik. Det kan vi ändra på – med stöd av Botkyrkaborna själva.

Hälsoinformatörer

Fotograf: Johannes Liljeson, lånad av Södra Sidan

Ett sätt att nå fler - på Botkyrkabornas egna villkor

Ett femtiotal engagerade kvinnor och män i Botkyrka är utbildade till hälsoinformatörer. De
bor alla i Botkyrka, har 30 olika nationaliteter och kan i snitt fyra språk vardera. De har ett
stort socialt nätverk och de flesta av dem har erfarenheter från att varit kommunens
tidigare samhällsinformatörer.

På uppdrag av Regionalt Cancercentrum och Botkyrka kommun sprider
hälsoinformatörerna nu kunskap om vad man kan göra själv för att minska risken för
cancer - på de platser där kommuninvånarna är, exempelvis caféer, idrottshallar,
samlingslokaler och föreningar för olika etniska och kulturella engagemang.

Idag nås inte alla av stöd för att förebygga cancer

Samtidigt blir cancervården allt bättre. Men den omfattar inte alla. Omotiverade skillnader
finns mellan grupper av kvinnor och män med olika bakgrund och socio-ekonomisk
situation. Risken för cancer är ojämlik, chansen för tidig uppräckt och överlevnad likaså.

Orsakerna är många. Det kan handla om allt ifrån förtroende för hälso- och sjukvården
och vårdpersonalens bemötande, till okunskap, otillgänglighet och språkliga barriärer.

Ett sätt att öka jämlikhet i hälsa, cancerprevention, screening
och vård

Hälskommunikatörerna har möjlighet att nå ut till många invånare som annars kanske
hade varit svåra att nå.

Satsningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland med stöd av
kommunens folkhälsostrateg Pardip Singhru: pardip.singhru @botkyrka.se och
demokratiutvecklare Ahmad Azizi: ahmad.azizi@botkyrka.se

Dogge Doggelito medverkar även som en engagerad ambassadör för satsningen.

Är du intresserad av att hälsoinformatörerna kommer till er?

Kontakta Désirée Branovici, samordnare för hälsoinformatörerna, på telefonnummer 070-0038723 eller via e-post desiree.branovici@sll.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2018
Kommun & politik