Stäng meddelande

Hur mår Botkyrka - statistik, uppföljning

En solig dag i en park med besökare som umgås och har picknick.

Kunskap om nuläge och behov är viktigt för planering och uppföljning av kommunens folkhälsoarbete. Genom samarbete med olika aktörer och folkhälsoenkäter följer vi utvecklingen av folkhälsoläget och samlar in behov för kommunens fortsatta folkhälsoarbete.

Folkhälsoenkäten - bland vuxna

Hur Botkyrkaborna själva upplever sin hälsa och sina levnadsförhållanden får vi reda på genom den folkhälsoenkät som Stockholms läns landsting genomför vart fjärde år. Vi kan till exempel se hur Botkyrkabor upplever sin hälsa som man eller kvinna, i olika åldrar och utifrån utbildningsbakgrund.

Läs resultatet från Folkhälsoenkäten - du hittar den bland flikarna till höger.

Ungdomsenkäten i Botkyrka - en inblick i våra ungas vardag

Ungdomsenkäten, eller Stockholmsenkäten som den heter i länet, genomförs vartannat år bland alla flickor och pojkar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten består av en mängd frågor om sådant som är viktigt och som påverkar oss när vi är unga. Vi får bland annat svar på hur Botkyrkas unga mår, om de blir uppmärksammade men också hur de trivs i skolan och på fritiden i sitt närområde samt hur det är med alkohol, tobak och andra droger.

Läs resultatet från Ungdomsenkäten - du hittar den bland flikarna till höger.

Inte bara hälsoenkäter

Det finns även andra uppgifter som har samband med hälsa och som vi följer. Det kan vara offentlig statistik från olika register som till exempel arbetslöshet, utbildningsbakgrund, inkomster med mera. Men det man själv upplever och anger i folkhälsoenkäten och ungdomsenkäten kan inte ersättas med registerdata, så därför är dessa enkäter ett värdefullt komplement.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2019
Kommun & politik