Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hur ska Botkyrka kommun arbeta för att stärka nationella minoriteters rättigheter? Berätta vad du tycker!

 

Identifierar du dig som jude, rom, same, sverigefinne eller tornedaling? Botkyrka kommun arbetar med att ta fram riktlinjer som kommer att beslutas under våren 2020. Vi behöver din hjälp för att ge riktlinjerna ett innehåll som svarar mot de behov och önskemål som finns i vår kommun.

Lue teksti suomeksi.

Riktlinjerna kommer att vara styrande för kommunens arbete med att säkra nationella minoriteters rättigheter och de krav som ställs på Botkyrka i egenskap av finsk förvaltningskommun.

Den 1 januari 2019 reviderades lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Välkommen till våra samråd

Botkyrka kommun och aktiva medlemmar från de nationella minoriteterna i kommunen planerar två samråd under våren 2020. Då ska vi samtala om de behov och önskemål som finns hos nationella minoriteter lokalt. Samråden är öppna och välkomnar alla som vill vara med och bidra till innehållet i de riktlinjer som Botkyrka kommun tar fram för sitt arbete med nationella minoriteter och finsk förvaltningskommun. Du som vill kan också framföra dina synpunkter på finska.

Tid för samråd:

  • 24 februari 2020 kl. 17.00 – 19.00
  • 9 mars 2020 kl. 17.00 – 19.00

Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A, 147 40 Tumba.

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Mer om nationella minoriteter

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Alla nationella minoriteter och minoritetsspråk har ett grundlagsskydd som bland annat innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk, kulturer och rättigheter.

Grundskydd för nationella minoriteter

Botkyrka ska enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk till annan webbplats skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd. Lagen innebär en skyldighet för kommuner och myndigheter att;

  • informera minoriteterna om deras rättigheter,
  • skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur,
  • ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Botkyrka är en finsk förvaltningskommun

Botkyrka är en finsk förvaltningskommun.länk till annan webbplats Det betyder att kommunen bedriver ett särskilt arbete för att främja finska. Som finsk förvaltningskommun ska Botkyrka:

  • arbeta för att enskilda kan använda det finska språket vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunens verksamheter,
  • säkerställa att det finns tillgång till personal som behärskar finska,
  • se till att det finns äldreboenden och barnomsorg på finska om önskemål finns.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2020
Kommun & politik