Stäng meddelande

Kuinka Botkyrkan kunta voisi varmistaa ja vahvistaa kansallisten vähemmistöjen lainsäätämät oikeudet? Kerro meille mielipiteesi!

 

Tunnetko itsesi juutalaiseksi, romaniksi, saamelaiseksi, ruotsinsuomalaiseksi tai torniojokilaaksolaiseksi? Botkyrkan kunta valmistelee parhaillaan suuntaviivoja kansalliselle vähemmistötyölle. Päätös tavoitteista ja suuntaviivoista tehdään kevään 2020 aikana. Tarvitsemme apuasi suuntaviivojen muokkaukseen niin, että ne vastaavat kunnan kansallisten vähemmistöjen tarpeita ja toivomuksia.

Suuntaviivat ohjaavat kunnan velvollisuuksia kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamisessa ja niiden velvoitteiden täyttämisessä mitä Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluminen kunnalle asettaa.

Ensimmäisestä tammikuuta 2019 astui vahvistettu vähemmistölaki voimaan koskien kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten oikeuksia ja Ruotsin valtion velvollisuuksia kansallisia vähemmistöjä kohtaan. Kunnat ja alueellinen hallinto (ent. maakäräjät) ovat velvoitettuja valmistelemaan tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen.

Ruotsin viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamet, ruotsinsuomalaiset ja torniojokilaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddisch, romani chip, saamen kieli, suomen kieli ja meänkieli.

Arvostamme suuresti apuasi, jos tahdot auttaa meitä oikeille linjoille vastaamalla kyselylomakkeeseen kunnan kansallisten vähemmistöjen tarpeista ja toivomuksista.

Tässä voit vastata kyselylomakkeeseen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tervetuloa neuvonpitoon

Botkyrkan kunta ja osa kunnan vähemmistöaktivisteista suunnittelevat kahta avointa neuvonpitoa keväälle 2020. Silloin keskustelemme kansallisten vähemmistöjen paikallisista tarpeista ja toivomuksista. Neuvonpidot ovat avoimia kaikille ja toivomme paikalle kaikki, jotka haluavat osallistua kunnan vähemmistötyön suuntaviivojen luomiseen ja muokkaamiseen suomen kielen hallintoaluekuntana. Voit halutessasi esittää ajatuksesi ja mielipiteesi suomeksi.

Neuvonpidot:

  • 24 helmikuuta 2020 kl. 17.00 – 19.00
  • 9 maaliskuuta 2020 kl. 17.00 – 19.00

Paikka: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A, 147 40 Tumba.

Ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa!

Lisää kansallisista vähemmistöistä

Yhteistä näille vähemmistöryhmille on se, että ne ovat olleet osa Ruotsin kansaa erittäin pitkän aikaa ja että ne ovat tunnetusti sekä kielellisesti että kulttuuri-identiteetiltään yhteenkuuluvia ryhmiä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Heillä on oma uskonnollinen, kielellinen ja kulttuurinen yhteisönsä ja tahto säilyttää oma kielensä ja kulttuurinen identiteettinsä.

Kaikilla kansallisilla vähemmistöillä ja vähemmistökielillä on lain säätämä perusturva, joka tarkoittaa sitä, että kunnalla on erityinen vastuu edistää ja suojella näiden vähemmistöjen kieliä, kulttuureja ja oikeuksia.

Kansallisten vähemmistöjen perusturva

Botkyrkan kunnan täytyy taata perusturva lain mukaan lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk till annan webbplats ja siten suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä ja kulttuureja. Laki velvoittaa kunnat ja viranomaiset:

  • tiedottamaan kansallisille vähemmistöille heidän oikeuksistaan,
  • suojelemaan vähemmistökieliä ja kulttuureja. Erityisen tärkeää on lasten ja nuorten oikeus saada kehittää kieltään ja kulttuuriaan,
  • antamaan vähemmistöille mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskevissa kysymyksissä.

Botkyrka on suomen kielen hallintoaluekunta

Botkyrka on suomen kielen hallintoaluekunta /finsk förvaltningskommun.länk till annan webbplats Se tarkoittaa sitä, että kunnassa tehdään erityisesti työtä suomen kielen edistämiseksi. Suomen kielen hallintoaluekuntana Botkyrkan tulee:

  • tehdä työtä sen eteen, että jokainen voi käyttää suomen kieltä sekä suullisissa että kirjallisissa yhteyksissään kunnallisiin tahoihin,
  • varmistaa, että kunnassa on suomen kielen taitoista henkilökuntaa,
  • varmistaa suomenkielinen vanhustenhoito ja esikoulutoiminta tarpeen mukaan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2020
Kommun & politik