Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Den lokala överenskommelsen

Det finns en lokal överenskommelse mellan kommunen och den sociala
ekonomin. 2009 antog kommunfullmäktige dokumentet ”Principer för
samarbete och överenskommelser mellan idéburna organisationer och
Botkyrka kommun”, även kallad ”överenskommelsen”.

Överenskommelsen utarbetades i nära dialog mellan kommunen och representanter från
det lokala civilsamhället och utgör en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan
parterna. Syftet med överenskommelsen är att ge en bas för organisationernas
verksamhet och utveckling.

En av överenskommelsens kärnparagrafer är: ”När kommunen planerar att utveckla
verksamheter som inte självklart ska organiseras inom kommunens förvaltningar ska
kommunen överväga om den sociala ekonomin kan vara en alternativ utförare”. Syftet
med principerna är att ge struktur åt samarbetet.

Överenskommelsen omfattar åtta principer

  1. Dialog
  2. Demokrati
  3. Öppenhet och insyn
  4. Självständighet och oberoende
  5. Kvalitet
  6. Långsiktighet
  7. Mångfald
  8. Utveckling

”Plattformen för idéburna organisationer”

Idag bevakas överenskommelsen av den lokala ”Plattformen för idéburna
organisationer”. Plattformen består av ett antal organisationer som fungerar som
diskussionspart för kommunen i utvecklandet av arbetet med den sociala ekonomin i
Botkyrka.

Vill du veta mer om Plattformens arbete?

Då kan du kontakta Hans Richardsson.
E-post: hans.richardsson@telia.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Kommun & politik