Stäng meddelande

Överenskommelsen i Botkyrka

Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan,

för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka

Vår överenskommelse mellan kommunen och idéburna organisationer syftar till att stärka samverkan. Överenskommelsen har funnits sedan 2009 och reviderades 2018.

Överenskommelsen har utarbetats i nära dialog mellan kommunen och representanter från det lokala civilsamhället och utgör en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan parterna. Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan och skapa sturkturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan civilsamhällets organisationer och kommunen.

En av överenskommelsens kärnparagrafer är: ”När kommunen planerar att utveckla
verksamheter som inte självklart ska organiseras inom kommunens förvaltningar ska
kommunen överväga om den sociala ekonomin kan vara en alternativ utförare”. Syftet
med principerna är att ge struktur åt samarbetet.

Överenskommelsen omfattar sju principer

  1. Dialog
  2. Demokrati
  3. Öppenhet och insyn
  4. Självständighet och oberoende
  5. Kvalitet
  6. Långsiktighet
  7. Mångfald

Nätverket plattformen för idéburna organisationer

Idag bevakas överenskommelsen av den lokala ”Plattformen för idéburna
organisationer”. Plattformen består av ett antal organisationer som fungerar som
diskussionspart för kommunen i utvecklandet av arbetet med den sociala ekonomin i
Botkyrka.

Vill du veta mer om Plattformens arbete?

Då kan du kontakta Hans Richardsson.
E-post: hans.richardsson@telia.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Kommun & politik