Stäng meddelande

Exempel på samarbeten

 • Kompis Sverige
  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tecknat en
  överenskommelse om idéburet-offentligt partnerskap (IOP) med den ideella organisationen Kompis Sverige i samarbete med Botkyrka kommun. Kompis Sverige verkar för ett samhälle där alla deltar på ska villkor och känner tillit med varandra. I Botkyrka arbetar Kompis Sverige med att matcha nyanlända SFI-elever
  med etablerade svenskar i syfte att underlätta nyanländas språkinlärning och
  etablering i det svenska samhället.  


 • Socialt arbete
  Socialförvaltningen har ett väl etablerat samarbete med Botkyrka kvinno- och
  tjejjour kring stöd till våldsutsatta kvinnor. Stöd till anhöriga barn och vuxna ges i
  samverkan med studieförbund, Röda korset och Hela människan Botkyrka Salem.
  RSMH-föreningarna Respons och Rekyl ordnar i samarbete med
  socialförvaltningen mötesplatser och fritidverksamhet för personer med psykiska
  funktionsnedsättningar. Botkyrkaföräldrar har möjlighet att gå föräldrakursen
  Familjeverkstan som ges som en studiecirkel i samarbete med flera olika
  studieförbund.


 • Föreningsdrivna fritidsgårdar
  I Botkyrka är majoriteten av fritidsgårdarna föreningsdrivna. Föreningsdrift innebär
  att en förening/organisation får ett kommunalt bidrag för att driva verksamheten.
  Denna form har funnits i Botkyrka sedan fritidsgårdar infördes i kommunen i början
  av 1970-talet.


 • Öppen verksamhet för barn i Albyparken
  Genom finansiellt stöd från kultur- och fritidsförvaltningen och Alby områdesgrupp
  driver Alby Föreningsråd parkleksverksamhet under sommarlovet för barn som
  tillbringar sin sommarledighet hemma i Alby. Verksamheten erbjuder olika
  aktiviteter i Albyparken tillsammans med utflykter i regionen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2018
Kommun & politik