Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tillgänglighetsdatabasen

Grundtanken med tillgänglighetsdatabasen är att besökare med funktionsnedsättning på
egen hand ska kunna fatta beslutet om de kan besöka aktuell plats eller anläggning.

Principen är att olika besöksmål ska beskrivas och återges så rättvisande som möjligt.
Detta görs med hjälp av inventeringar av platser både i inne- och utemiljö.

Tillgänglighetsdatabasen i Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen.

Vi genomför inventeringar fortlöpande på kommunens egna anläggningar och fastigheter, samt i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs.

Störst vikt kommer i detta skede att läggas på publika lokaler och allmänna platser samt
lokaler dit allmänheten har tillträde. Med detta menas exempelvis sportanläggningar,
vallokaler, bibliotek, entréhallar och liknande.

Resultatet och informationen kommer att registreras i databasen och finnas sökbara
via en länk till Tillgänglighetsdatabasen på respektive besöksmåls/verksamhets hemsida.

Botkyrka kommun ser databasen som ett viktigt verktyg för att kunna delge medborgarna
information om tillgängligheten. 

Klicka på loggan för att komma till Tillgänglighetsdatabasen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Kommun & politik