Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Anmälan incident personuppgift

Botkyrka kommun har anmält en personuppgiftsincident till datainspektionen

Riskprio är ett system där Botkyrka kommun registrerade till exempel arbetsplatsincidenter som hot och skador i statistiskt syfte. Riskprios ägare gick i konkurs 2017. Sedan konkursen har Botkyrka kommun drivit en juridisk process för att få informationen exporterat till kommunen, som det är sagt enligt avtal. Leverantören av Riskprio har inte varit nåbar, men bolaget som driftade servern har via ett verifieringsmejl meddelat att innehållet nu är raderat. Detta har skett utan kommunens vetskap eller godkännande.

I och med att informationen har raderats och leverantören inte är anträffbar anmäler Botkyrka kommun detta som en personuppgiftsincident till Datainspektionen. Det enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka konsekvenser får det att information raderats?

Individers information om händelser har sparats på andra sätt enligt kommunens rutiner. Därför påverkar händelsen inte några ärenden. Kommunens bedömning är att konsekvensen och risken är liten eller obefintlig för individer, men att incidenten ändå ska anmälas då kommunen inte har bevis på destrueringen av information eftersom leverantören är oanträffbar. Som myndighet kommer kommunen att förlora övergripande möjlighet till statistik och analys.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Kommun & politik