Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Internationell och nationell samverkan

Kommunen har regelbundet utbyten i olika nätverk både i Sverige och i andra länder. Det stärker Botkyrkas profil och hjälper organisationen att få kunskap och erfarenheter från världens alla hörn.

Syftet

Botkyrkas internationella och nationella arbete är inriktat på att stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Syftet är att utbyta värdefulla kunskaper och erfarenheter så att kommunen kan utveckla kommunens olika verksamheter och de anställdas kompetens. Det kan till exempel handla om hur man arbetar mot rasism i Spanien och Tyskland eller för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet och Makedonien.

Botkyrkas internationella arbete skall i enlighet med FN:s avsikter, bidra till att öka kunskapen om och kontakterna mellan människor från olika kulturer samt medverka till att genomföra gemenskapstanken och sprida information om Botkyrka kommun och Sverige.

Botkyrka får EU-bidrag

Botkyrka har sedan 2001 fått EU-bidrag på över 90 miljoner kronor till olika internationella projekt och aktiviteter.

Här är några av de nätverk som vi har ett aktivt utbyte med:

  • ECCAR-European Coalition of Cities Against Racism (UNESCO)
  • ICC-Intercultural Cities (Europarådet)
  • Union of the Baltic Cities
  • European Social Network
  • Aalborg Commitment
  • ”EU på Södertörn”
  • SEU - Stockholmsregionen Europakommitté
  • URBACT - ett europeiskt program för utbyte och lärande för att främja hållbar stadsutveckling

Utöver samarbetet med flera än 60 orter inom EU:s medlemsstater deltar Botkyrka i flera samarbetsprojekt med bland andra Saint Vicente i Cabo Verde, Bulacan Provinsen ​på Filippinerna, staden Ordu i Turkiet, Goa i Indien, Cair kommun i Makedonien.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Kommun & politik