Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018-04-12 omedelbar justering