Stäng meddelande

Krisledningsnämnden

Här kan du ta del av krisledningsnämndens handlingar inför sammanträde.

Krisledningsnämndens syfte är att verka för samordning och prioritering av resurser samt fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2020
Kommun & politik