Stäng meddelande

Digital anslagstavla

Det här är Botkyrka kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll. Protokollen finns förvarade hos respektive organs förvaltning. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under kommun och politik, offentliga handlingar och protokoll, protokoll från möten.

Om du vill överklaga kommunens beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Adressen är: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Organ Sammanträdes-datum Anslaget Nedtaget Länk till dokument Övrig information
 • Socialnämnden 2020-03-27 2020-04-03 2020-04-27 Samordningsförbundet... Anslagsbevis
 • Socialnämnden 2020-03-31 2020-04-03 2020-04-27 Socialnämnden 2020-0... Anslagsbeis
 • Krisledningsnämnden 2020-03-30 2020-03-30 2020-04-21 Krisledningsnämnden ... Anslagsbevis
 • Kommunfullmäktige 2020-03-26 2020-03-27 2020-04-18 Kommunfullmäktiges p... Anslag
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-17 2020-03-24 2020-04-15 Samhällsbyggnadsnämn... Anslagsbevis protokoll
 • Södertörns brandförsvarsförbund 2020-03-20 2020-03-24 2020-04-15 Södertörns brandförs... Anslagsbevis
 • Socialnämnden 2020-03-16 2020-03-19 2020-04-10 Barnutskottet 2020-0... Anslagsbeivs
 • Socialnämnden 2020-03-11 2020-03-19 2020-04-10 Barnutskottet 2020-0... Anslagsbevis
 • Socialnämnden 2020-03-02 2020-03-19 2020-04-10 Ungdoms- och vuxenut... Anslagsbevis
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-03-09 2020-03-18 2020-04-08 Miljö- och hälsoskyd... öppnas i nytt fönster Övrig information här...
 • Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-16 2020-03-17 2020-04-08 Teknik- och fastighe... Anslag/Bevis
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-12 2020-03-17 2020-04-08 Arbetsmarknads- och ... Övrig information här...
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2020-03-04 2020-03-06 2020-03-30 Södertörns överförmy... Anslag/Bevis
 • Socialnämnden 2020-02-17 2020-02-20 2020-03-10 Barnutskottet 2020-0... Anslagsbevis
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-25 2020-03-25 2020-04-30 Kungörelse om flytta... Kungörelse flyttade fordon
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2020
Kommun & politik