Stäng meddelande

Kungörelse av granskningsutlåtande

 

Kungörelse av granskningsutlåtande för detaljplan för Kagghamra 2:1 och Snäckstavik 3:2 mfl i Grödinge, Botkyrka kommun


Förslag till detaljplan för Kagghamra 2:1 och Snäckstavik 3:2 mfl har ställts ut på samråd och granskning.

Efter granskningen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett granskningsutlåtande. I utlåtandet redovisar och kommenterar förvaltningen samtliga skriftliga yttranden som kommit in under granskningen. Utlåtandet finns tillgängligt hos kommunen. Kontakta plan@botkyrka.se.