Stäng meddelande

Kommunala pensionärsrådet

Här kan du ta del av kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotokoll.

​Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och kommunen.

Kommunala pensionärsrådet är remissinstans och rådgivare till kommunala organ, och ska lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom pensionärsområdet. Rådet har rätt att begära utredning eller behandling av ärenden som berör sådana frågor, och ska ha möjlighet att påverka samhällsplaneringen och den kommunala verksamhetens utformning och innehåll.​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Kommun & politik