Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Solkartan

Botkyrka kommun har som mål att vara fossilbränslefritt år 2030. Som ett steg i det har vi tagit fram solkartan. Solkartan ska fungera som ett stöd för fastighetsägare som är intresserade av att producera egen, förnybar, ren, tyst och ”evig” energi.

Solkartan

Solkartan – så funkar det

Sök upp din fastighet i kartan för att se vilken solinstrålning ditt tak har under ett år. Taket
är även uppdelat i olika färger/zoner som visar vilken del av taket som är mest gynnsamt
för solenergi.

Röd – orange lämpar sig allra bäst medan blå är mindre lämpligt. Hänsyn måste även tas
till eventuell skuggning från till exempel träd som kan få ett rödmarkerat tak att ändå inte
vara tillräckligt lämpligt för att montera solceller.

Ett optimalt tak ligger i söderläge och har en lutning på mellan 35 och 45 grader. Men
solenergi kan löna sig i alla lägen från sydost till sydväst och med taklutningar från cirka
20 grader och uppåt. Har man ett plant tak kan man förbättra förutsättningarna, och
till och med få ett ”optimalt” läge, genom att resa upp solpanelerna i en bättre vinkel.

Tänk på att solinstrålning inte kan anges exakt då väder och temperatur varierar från år till
år. Solkartan ger en fingervisning utifrån väderstatistik under tio år i Botkyrka kommun.

Tänk också på att solenergi kan utvinnas året om, på vintern också.

Solenergi kan tas ut i form av värme till värmesystem eller varmvatten med solfångare
eller i form av el med solceller.

Så här läser du solkartan:

solkarta
  1. Här visas den totala takytan på fastigheten samt instrålad energi under ett
    normalår.

  2. Taken är uppdelade i tre olika zoner för att visualisera vilken del av taket som
    skulle vara mest lämpligt att placera solfångare eller solpaneler på.

  3. Tabellen visar hur stor del av taket som har respektive solinstrålning.

  4. Visar instrålad solenergi på de olika takdelarna under ett helt år.*

* Tänk på att instrålad energi inte är samma sak som utvunnen solenergi. En solcell för
elproduktion har en verkningsgrad på runt 15 procent så för att få en fingervisning om vad
man skulle kunna få ut måste man multiplicera instrålningen med 0,15. Vi rekommenderar
kontakt med installatör eller leverantör för att få en korrekt kalkyl för just din fastighet.

Bygglov för solceller?

Generellt krävs det inom detaljplan bygglov för att ändra byggnader genom att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Även om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas genom att du sätter upp solcellspaneler eller solfångare, kräver det inte bygglov. Detta är under förutsättning att dessa följer byggnadens form.

Du hittar länk till sidorna om bygglov under Relaterade länkar där du kan läsa mer.

Tycker du att detta är intressant?

Är du intresserad av solenergi och ser att ditt tak verkar lämpa sig för en installation så följ
länkarna här på sidan för att komma vidare. Vi rekommenderar er att ta kontakt med en
installatör som kan lämna en offert och ett installationsförslag som passar just din
fastighet.

Är du intresserad av solenergi och ser att ditt tak verkar lämpa sig för en installation så följ
länkarna under "Relaterade länkar".

Vi rekommenderar er att ta kontakt med en installatör som kan lämna en offert och ett installationsförslag som passar just din fastighet.

Lycka till med ditt bidrag till en bättre miljö, med en förnyelsebar och en så gott som
underhållsfri energikälla, utan koldioxidutsläpp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Kommun & politik