Stäng meddelande

Botkyrkas historia

Botkyrka tillhör det område som först befolkades i Stockholmsregionen och
man kan räkna med att här har bott människor i över 7 000 år. Många fynd från arkeologiska undersökningar visar att Botkyrkabyggen var rik och
tämligen tätbefolkad redan under förhistorisk tid. 

Namnet Botkyrka kommer från S:t Botvid

Namnet Botkyrka började användas under tidig medeltid. Som ett minnesmärke vid
motorvägen står än idag Botkyrka kyrka, Bothwidiia Kirkia, stenkyrkan från 1100-talet.
Namnet har den fått efter Sankt Botvid, martyren och skyddshelgonet.

Genom historien har Botkyrka upplevt både bondehemman och frälsegods,
egendomslösa statare, grevar och friherrar. De talrika herrgårdarna runt om i kommunen
vittnar om en svunnen storhetstid. De många gravhögarna från bronsåldern till vikingatid
är monument över forntida stormän.

Legenden om Botvid

Enligt legenden föddes Botvid på Hammarby gård någon gång under senare hälften av
1000-talet. Hans föräldrar var hedningar. Under en resa i England blev Botvid omvänd till
kristendomen och döpt. Efter hemkomsten till Sverige hjälpte han fattiga och sjuka,
friköpte trälar och omvände herremän till den kristna tron.

Legenden talar om Botvids goda hjärta och de underverk han gjorde. Han kunde till
exempel locka med sig hela fiskstim. Fisken återges i bildkonsten kring Botvid liksom en
yxa – mordvapnet.

På en resa till Rågö utanför Nyköping blev han ihjälslagen av en friköpt träl. Det ska ha
skett den 28 juli som blev Botvidsdagen i almanackan. Enligt legenden sprang en källa
upp vid hans huvud.

Tegelbruk och Tumba bruk

Vid Mälaren uppfördes flera tegelbruk som levererade tegel till Stockholm och vid Fittja
gästgiveri och skjutsstation kunde trötta resenärer, som färdats på Göta Landsväg vila ut.
År 1755 beslöt Sveriges Riksbank att förlägga ett pappersbruk i Tumba, en gammal
hantverkstradition som finns manifesterad i Tumba Bruk. Från 1925–1940 var Tumba
Bruk Europas största pappersbruk. Sedeltryckeriet som tidigare låg i Stockholm
integrerades med pappersbruket 1970. 2002 övertogs Tumba Bruk av det amerikanska
företaget Crane Co.

Tumba blir centralort

1894 förvärvade AB Separator Hamra Gård, ett lantbruk med anor från medeltiden. Idag
är Hamra Gård DeLavals forskningscentrum och en av Sveriges få kvarvarande
försöksgårdar. Separator, Tumba Bruk och västra stambanans utbyggnad under 1860-
talet är några av orsakerna till att Tumba utvecklades till centralort och som 1905 blev municipalsamhälle.

Norra Botkyrka växer fram

För norra Botkyrkas del fanns sedan länge tanken på en utbyggnad för Stockholms
invånare. Förslag om bostadsbebyggelse i området togs upp i samråd med Botkyrka
kommun vid ett sammanträde den 13 oktober 1964. Efter en ekonomisk grundutredning
ingicks den 31 maj 1965 ett konsortieavtal. Exploateringen kunde börja. Invånarantalet
var då 20 000.

Den snabba expansionen skedde under några få år i början av 1970-talet.
Bostadsområde efter bostadsområde växte upp utefter tunnelbanan i norra Botkyrka. Den
största delen av bebyggelsen färdigställdes åren 1970–1977 och består till stora delar av
flerbostadshus. I de yttre delarna finns gruppbyggda​​ småhus, villabebyggelse och
glesbygd.

1972 sammanslogs Botkyrka och Grödinge till en storkommun och under åren 1974–
1982 ingick även Salem. I Tullinge tillkom under 60-talet flera större bostadsområden och villabebyggelse. Vårsta i Grödinge växte fram under 1950- och 1960-talen.

Till Botkyrka har folk flyttat från när och fjärran. Idag har Botkyrka kommun cirka 91 000
invånare. En stor del av befolkningen är av utländsk härkomst. Det gör Botkyrka till en
unik och intressant mångkulturell kommun i en av Södermanlands äldsta kulturbygder.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018
Kommun & politik