Stäng meddelande

Kommundelar

Botkyrka brukar delas upp i olika kommundelar. Här kan du läsa om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba och Vårsta-Grödinge.

Alby

Alby ligger i nordöstra Botkyrka. Här bor drygt 13 750 invånare (2018). Bostadsbebyggelsen i Alby består huvudsakligen av större kvarter med hyreshus. Hyreslägenheterna i Alby ägs och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och av Mitt Alby ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Alby ligger Subtopia som är basen för Botkyrka kommuns satsning på upplevelser. Här har bland den världsberömda aktören inom nycirkus, Cirkus Cirkör, sin hemmaplan.

Nere vid Albysjön finns också Hangaren, Sveriges första multidisciplinära cirkusscen, en arena för nationell och internationell scenkonst men också en studio för de stora filmsatsningarna i Stockholmsregionen.

Historia

Alby och övriga delar av norra Botkyrka byggdes ut på 1970-talet för att skapa välfungerande bostäder av god standard i en tid med stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmsregionen.

Norra Botkyrka blev ett av sista stora flerfamiljshusområdena som byggdes inom det s.k. miljonprogrammet. För att hålla byggkostnaderna nere byggdes en stor mängd likartade bostadshus och lägenheter på kort tid i serieproduktion. Utemiljön präglades av ambitionen att skilja biltrafik från gång- och cykeltrafik samt rekreationsområden, daghem, skolor, centrumanläggningar och annan service inom gångavstånd.


Fittja

Fittja ligger naturskönt vid Albysjön i nordöstra Botkyrka och här bor drygt 7700 personer (2018). Bebyggelsen består huvudsakligen av större kvarter med hyreshus grupperade kring tunnelbanestationen. Hyresvärdar är Willhemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Fittja finns samlingslokaler och konstgräsplaner. Vid Fittja äng finns både både badhus och utomhusbad. Här ligger också Mångkulturellt centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Historia

Fittja var centralorten i Botkyrka från det att den nya landsvägen byggdes på 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet. Enstaka byggnader, till exempel Fittja gård, finns kvar från den tiden. Det moderna Fittja växte fram under 1970-talet.

Hallunda-Norsborg

Hallunda-Norsborg består av flera delområden med totalt 21 000 invånare (2018). Större delen av befolkningen bor i Hallunda, Norsborg, Eriksberg och Slagsta.

Lägenheterna i Norsborg är till största delen hyresrätter medan de i Hallunda mestadels är bostadsrätter. HSB Södertörnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster dominerar bostadsrätterna och förvaltar också ett antal hyresrätter i Hallunda. I Norsborg har det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster de flesta lägenheterna.

I Hallunda finns Folkets huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Riksteaternlänk till annan webbplats som viktiga knutpunkter för kulturlivet i hela stadsdelen och Botkyrka i stort.

Historia

Hallunda-Norsborg har en lång historia. De första människorna bosatte sig här under bronsåldern för cirka 3000 år sedan. Det moderna Hallunda-Norsborg växte fram i början av 1970- talet, precis som Alby och Fittja. Läs mer om Hallunda-Norsborgs historia i kulturhistoriska guiden.

Tullinge

Tullinge ligger i södra Botkyrka mellan Tumba och Flemingsberg. Kommundelen präglas främst av småhusbebyggelse och här bor cirka 20 000 personer (2018). Tullinge består till största del av småhusbebyggelse men det finns även bostadsrättslägenheter och hyresrätter både i centrala Tullinge och i den nybyggda friluftsstaden Riksten vid gamla flygflottiljområdet (F18). De flesta hyresrätterna förvaltas av det kommunala bostadsföretaget Botkyrkabyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Historia

Tullinge har en rik historia med intressanta kulturmiljöer. Här finns både fornlämningar, 1600-talstorp och säterier. I början av 1900-talet började villabebyggelsen runt Tullingesjön som blev starten på dagens Tullinge. Läs mer om Tullinges historia i kulturhistoriska guiden.

Tumba

Tumba är centralorten i Botkyrka och har vuxit fram runt järnvägen. Totalt bor cirka 25 800 personer i Tumba (2018).

I Tumba finns många olika bostadsområden. Tuna, Segersjö och Storvreten är hyreshusområden som byggdes mellan 1950 och 1970. Under 1980-talet byggdes stora delar av området Skäcklinge. Områdena Uttran, Vretarna och Broängen är villaområden.

Historia

Tumba blev en centralort först på 1800-talet i samband med att pappersbruket och järnvägen startade.

Vårsta-Grödinge

Vårsta-Grödinge består till stor del av vacker landsbygd. Totalt bor cirka 4 400 personer i Vårsta-Grödinge (2018). Till ytan är Grödinge dubbelt så stor som de andra fem kommundelarna tillsammans.

I Grödinge består den spridda bebyggelsen av villor och fritidshus. Områdena Vårsta och Bremora består främst av villor och radhus men här finns också flerfamiljshus som byggdes under 1970-talet. Det kommunala bostadsföretaget Botkyrkabyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förvaltar majoriteten av hyresrätterna i området.

Historia

Fram till 1970 var Grödinge en egen kommun. 1972 sammanslogs Botkyrka och Grödinge till en storkommun och under åren 1974–1982 ingick även Salem. Vårsta i Grödinge växte fram under 1950- och 1960-talen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2019
Kommun & politik