Stäng meddelande

Journummer - kvällar och helger

Akuta fel på fastigheter, gator, vatten och avlopp

Ring 08-530 610 00. Du kommer till ett knappval.

Välj 1 för socialjour

välj 2 för larmcentralen på Södertörns brandförsvar som vid behov ringa ut kommunens jourpersonal.

Socialjouren i Södertörn

Socialjouren i Södertörn går in när kommunens enheter inom socialtjänsten har stängt. Du når dem på nummer 020-708003.

Socialjouren har öppet från kl. 16 mån-tors och efter kl. 14 på fredagar.

Om du har akuta sociala problem på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till
socialjouren. De arbetar med sådant som inte kan vänta till nästa vardag.

Det kan exempelvis gälla gälla:

  • barn och ungdomar som far illa
  •  insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd samt skyddat boende
  • akut behov av logi
  • akut ekonomiskt stöd
  • insatser för missbrukare samt rådgivning både till missbrukare och anhöriga
  • råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar
  • upplysning och rådgivning i sociala frågor, till exempel vid separation eller vårdnadstvist

Ring alltid 112 vid en akut situation när det är fara för liv och hälsa.

Nattknappen

Om du känner dig otrygg när du är ute på fredagar och lördagar mellan 23.00 och 03.30 kan du ringa 020-446 666 och prata med polisens volontärer.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Kommun & politik