Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Botkyrkas kommuns medborgarundersökning 2016  i sammanfattning

Varje år gör kommunen en medborgarundersökning som skickas ut till slumpvis utvalda medborgare.

Medborgarna är över lag nöjda med att bo i Botkyrka och det är många som vill rekommendera kommunen till vänner och bekanta. Svaren visar att invånarna tycker att det är tryggt i stadsdelen där de bor, men inte att Botkyrka är en trygg plats att åldras på.

Kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i och verksamheterna är uppskattade. Biblioteken är mest populära men fritidsgårdar och kultur för barn och unga är också mycket viktiga. Låga betyg får däremot äldreomsorgen, renhållning, bilvägar, snöröjning, skolverksamheten samt omsorgen för personer med funktionshinder.

Medborgarna vill också kunna påverka mer. De upplevda möjligheterna att påverka kommunens verksamheter och kommunala frågor är låg. Botkyrka upplevs också som en plats där det är svårt att genomföra nya idéer och initiativ.

Om undersökningen 2016

I 2016 års undersökning deltog 1619 medborgare av 5000. Urvalet gjordes via invånarregistret har 5000 av kommunens medborgare i åldern 16 år och uppåt slumpats fram. Svaren har i efterhand viktas för att motsvara faktisk fördelning vad gäller kön och stadsdel. Informationen till de utvalda 5000 medborgarna var på svenska, engelska, arabiska, spanska, finska eller turkiska och de erbjöds möjlighet att svara via webb eller telefon.

Under rubriken Relaterade länkar kan du ta del av resultatet från 2016 års undersökning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2017
Kommun & politik