Stäng meddelande

Om medborgarundersökningen 2017

Urval och metod för kommunens medborgarundersökning.

Om undersökningen 2017

Urval

I 2017 års undersökning deltog 1986 medborgare av 6000. Det är en svarsfrekvens på 34 procent. Urvalet slumpades fram från kommuninvånarregistret bland medborgare i åldern 16 år och uppåt. Svaren har i efterhand viktas för att motsvara faktisk fördelning i kommunen vad gäller kön, stadsdel och ålder.

Metod

En enkät skickades ut via post  tillsammans med ett portofritt svarskuvert och ett informationsbrev som var översatt till svenska, engelska, arabiska, spanska, finska och turkiska.  medborgarna hade möjlighet att svara på enkäten på papper på svenska och via webben på olika språk. För att garantera tillgängligheten granskades enkäten tillsammans med kommunens funktionshinderstrateg innan den skickades ut. Det fanns också möjlighet att svara på frågorna per telefon.

Anonyma svar

Alla svar är anonyma i både kommunens egna och SCB:s undersökning. Alla svar behandlades och sammanställdes så att ingen kommer att veta vem som har svarat. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2018
Kommun & politik