Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Södertörnsjämförelsen

I samband SCB:s medborgarundersökning görs en jämförelse mellan alla Södertörnskommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö.

En jämförelse mellan Södertörnskommunerna

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning jämförs mellan alla Södertörnskommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Den visar att Salem och Tyresö överlag får höga betygsindex medan Botkyrka och Nynäshamn får lägre. En orsak till detta kan vara att kommunerna har olika förutsättningar att möta kommuninvånarnas förväntningar och det kan vara svårt att jämföra kommunerna på likvärdiga grunder. 

Under rubriken Relaterade länkar kan du ta del av resultatet från 2015 års undersökning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Kommun & politik