Ansvarig och redaktion

Kommunens förvaltningar medverkar och samverkar till att webbplatsen blir
så bra och ändamålsenlig som möjligt för dig som besökare. Det innebär att du får sakkunnig information om alla de verksamheter som kommunen bedriver.

Ansvarig för Botkyrka kommuns webbplats:
Andreas Dahlgren, kommunikationschef
Telefon: 0708 4647 31
E-post: andreas.dahlgren@botkyrka.se

Samordnare av strategiska webbfrågor och utveckling:
Central webbkoordinator
Telefon: 0722 3691 70
E-post: webbredaktionen@botkyrka.se

Innehållsansvarig och samordnare av det redaktionella arbetet:
Central webbredaktör
Telefon: 0761 1501 15
E-post: webbredaktionen@botkyrka.se​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Kommun & politik