Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Grafisk manual

Utseendet på kommunens grafiska produkter påverkar hur människor uppfattar Botkyrka. Genom att följa manualens regler och riktlinjer bidrar du till att stärka Botkyrkas varumärke som en kreativ upplevelsekommun. Här hittar du regler för hur Botkyrka kommuns grafiska produkter ska se ut. Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor ska logotypen vara i förhållande till ytan?

Varför har vi en grafisk manual?

Manualen hjälper dig att hantera färger, typografi, logotyp och mycket annat. Den grafiska
identiteten lyfter fram Botkyrka som tydlig avsändare – och kommunicerar en kreativ
upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott. Den ökar även människors
kännedom om vår devis “Långt ifrån lagom” och profilerar Botkyrka som en kontrastrik och
kreativ mötesplats.

Vår grafiska profil är nämligen full av upplevelser, kreativitet och kontraster i form av en
iögonfallande rubrik på snedden, 16 komplementfärger, unika bilder och illustrationer på
människor och miljöer i Botkyrka.

Har du frågor?

Ingen grafisk manual är heltäckande. Om du har frågor kring hur den ska användas,
kontakta kommunens art director. I de fall där tveksamhet råder fattar
kommunikationschefen beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Kommun & politik