Stäng meddelande

Regler i korthet

Regler i korthet

Manualen består av fem element som tillsammans bildar vårt unika grafiska
uttryck.

Alla formgivna produkter ska innehålla följande:

  • logotyp,
  • rubrikbalk,
  • typsnitt,
  • färg,
  • illustration

1. Logotypen

Placera logotypen på fram- och baksida av tryckt material enligt riktlinjerna.

2. Rubrikbalkar

Använd rubrikbalkarna för alla huvud- och kapitelrubriker på omslag och inlagor.

3. Typsnitt

Det finns fyra huvudgrupper av typsnitt för formgivet material.

Profilbärande huvudrubriker i snedställda rubrikbalkar:
- Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed

Rubriker och ingresser i löpande brödtexter:
- Akzidenz Grotesk Bold

Kortare brödtext:
- Akzidenz Grotesk Regular

Längre brödtext:
- Times New Roman

4. Färger

Använd alltid minst en av våra färger. Men du kan givetvis använda fler färger i samma
grafiska produkt.

5. Illustrationer

Minst en av våra illustrationer ska vara med på framsidan av tryckt material.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2017
Kommun & politik