Stäng meddelande

Rubrikbalk

Botkyrkas rubrikbalk

Botkyrkas snedställda rubrikbalkar används för alla profilbärande huvud- och kapitelrubriker och
ska alltid finnas med på omslag och inlagor.

Manér

Rubrikbalkarna består av rubriker som är placerade i snedställda balkar, som är vinklade
7º. Texterna och balkarna ska alltid vara vänsterställda. Enbart rubrikbalkarna är
snedställda och inte brödtexten.

Typsnitt

Typsnittet som används i rubrikbalkarna är en specialtillriktad variant av ett typsnitt som
heter Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed. Använd alltid samma storlek och grad på
texterna i balken.

Riktlinjer för rubrikbalkar

X motsvarar höjden på typsnittets horisontella linjer.
Rubrikbalken bör ha 2X ovan och under rubriken, samt 1,5X på vardera sida. Avståndet
mellan balkarna är 2 X.

Exempel på rubrikbalk.

Exempel på rubrikbalk.

Typsnitt för rubrikbalkarna
Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed

bild

Typsnitt för rubrikbalkar.

Färg

För att skapa bästa möjliga läsbarhet är det viktigt att arbeta med stora kontraster mellan
balk och text. Låt därför texten alltid vara vit och balken alltid ha en mörk färg, se
färgpaletten på sidan 13.

Innehåll

Textinnehållet i balkarna ska enbart vara på rubriknivå, kort och informativt.

Storleksförhållanden

För att få rätt storlek, förhållande och mellanrum på text och balk, se riktlinjerna till höger.

En rubrikbalk ska stå för sig själv och inte konkurrera med övriga texter eller illustrationer.
För att få ett starkt grafiskt uttryck används med fördel två rubrikbalkar ovanpå varandra.
Undvik att använda tre.

bild

Placering

Rubrikbalkarna ska alltid placeras i övre
vänster hörn på ytan. Rubrikbalken linjeras i
sidled med underliggande textblock, se
exempel till höger.

Rubrikbalken ska stå för sig själv och inte
konkurrera med övriga texter eller illustrationer.
Rubrikbalkarna ska ta för sig i storlek och
harmoniera väl med övriga delar.

Snippets (färdiga rubrikbalkar) hittar du under
Färdiga rubrikbalkar till höger. Högerklicka för
att ladda ner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Kommun & politik