Stäng meddelande

Skyltar

Botkyrka kommuns skyltmanual


För att du ska kunna ta fram skyltar på ett enkelt, tydligt och enhetligt sätt
har vi tagit fram en skyltmanual för alla kommunens verksamheter.

Skyltmanualen ska hjälpa dig att på ett enkelt sätt bestämma färg, illustration och
placering av inomhus- och utomhusskyltar.

Syftet
Skyltarna ska hjälpa besökaren att hitta runt i och bland kommunens byggnader. Det är
därför viktigt att alla skyltar i kommunen har liknande formspråk och följer den grafiska
profilen. Det skapar trygghet och gör att kommunen ses som en välkomnande och
informativ kommun.

Tillgänglighet
Personer med olika funktionsnedsättningar och språkbegränsningar ska enkelt kunna
hitta rätt genom skyltningen. Därför är det ett krav att alla inomhusskyltar är
tillgänglighetsanpassade.

Länk till skyltmanualen
Länken till skyltmanualen hittar du höger om denna text. Tänk på att den uppdateras
löpande. Så varje gång du tar fram skyltar rekommendera vi att du laddar hem den
senaste versionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Kommun & politik