Stäng meddelande

Typsnitt

Botkyrkas typsnitt

För att täcka de flesta behov av läsbarhet och synlighet arbetar vi
konsekvent med fyra huvudgrupper av typsnitt.

Typsnitt

Profilbärande huvudrubriker (i snedställda rubrikbalkar):
- Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed

Rubriker och ingresser i löpande brödtexter:
- Akzidenz Grotesk Bold

Kortare brödtext:
- Akzidenz Grotesk Regular

Längre brödtext:
- Times New Roman

Typsnitten ska inte användas i kursiva varianter eftersom kursiv text är svårläst
för personer med synnedsättning.

Brödtexten ska inte vara snedställd.

Typsnitt för brödtext på webben

Arial ska användas på webbplatser.

Profilbärande huvudrubriker

Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed används i profilbärande huvudrubriker
Texten är alltid versal och placerad i snedställda rubrikbalkar som är vinklade 7º.

Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed typsnitt

Rubriker och ingresser i löpande brödtexter

Akzidenz Grotesk Bold används till under- och mellanrubriker i löpande brödtexter.

Akzidenz Grotesk Bold typsnitt

Brödtext - kort

Akzidenz Grotesk Regular används i kortare brödtexter, bildtexter, ingresser och
faktatexter.

Akzidenz Grotesk Regular typsnitt

Brödtext - lång

Times New Roman används i längre brödtexter.

Times New Roman typsnitt

Läsbarhet och färger på texter

Säkerställ läslighet i brödtext och rubriker genom att alltid använda en textstorlek som är
lättläst. Använd alltid mörk textfärg mot ljus bakgrund. Mot mörk bakgrund används alltid
ljus textfärg.

Klicka på bilderna nedan för att öppna i pdf-format för att se exempel på typsnitts-
och färgval.

Exempel på typsnitts- och färgval.

Exempel på typsnitts- och färgval.

Exempel på typsnitts- och färgval.

Exempel på typsnitts- och färgval.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Kommun & politik