Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Pressbilder

Här hittar du pressbilder på några av Botkyrka kommuns politiker och
tjänstemän.

​Botkyrka kommun har pressbilder som är fria att använda i sammanhang där kommunens
arbete beskrivs. Bilderna får inte säljas vidare eller användas i kommersiella sammanhang.

Fotograf måste alltid anges vid publicering (fotografens namn hittar du i filnamnet).
Bilderna finns både för webb (72 dpi) och för tryck (300 dpi).

Botkyrkas kommunstyrelse:

Ordförande: Ebba Östlin (S)

1:e vice ordförande: Gabriel Melki (S)

2:e vice ordförande: Jimmy Baker (M)

Nämndordförande:

Marcus Ekman (S) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Markus Ekman

Robert Aslan (S) Kultur- och fritidsnämnden

Robert Aslan

Myrna Persson (MP) Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Siluett av kvinna (foto saknas)

Mats Einarsson (V) Socialnämnden

Niklas Gladh (MP) Tekniska nämnden

Fredrik Olsson

Gabriel Melki (S) Samhällsbyggnadsnämnden

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Utbildningsnämnden

Emanuel Ksiazkiewicz

Ebba Östlin (S) Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S) Valnämnden

Lars-Göran Liljedahl

Tuva Lund (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Kommundirektör:

Mattias Jansson


Förvaltningschefer:

Mikael Caiman Larsson, Utbildningsförvaltningen

Micael Caiman Larsson

Pernilla Hellman, Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Engwall, Tekniska förvaltningen

Siluett av kvinna (inget foto)

Carina Molin, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Siluett av kvinna (inget foto)

Marie Lundqvist, Socialförvaltningen

Marie Lundqvist

Jan Strandbacke, Arbetsmarknad- och vuxenutbildnings-förvaltnin​gen

Jan Strandbacke

Pia Bornevi, Vård- och omsorgsförvaltningen


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Kommun & politik