Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Sociala medier

Kommunen arbetar ständigt för att förbättra servicen till medborgarna. Genom att finnas på sociala medier hoppas kommunen nå en bredare målgrupp och förbättra dialogen med sina invånare.

Sociala medier inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Sociala medier inom kommunledningsförvaltningen

Instagram

Sociala medier inom kultur och fritidsförvaltningen

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Sociala medier inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Instagram

Sociala medier inom socialförvaltningen

Facebook

Instagram

Sociala medier inom utbildningsförvaltningen

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Sociala medier inom vård- och omsorgsförvaltningen

Facebook

Instagram

För sociala medier på daglig versksamhet se arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Policy sociala medier

Botkyrkas policy för användandet av sociala medier uppmanar medarbetarna att vara aktiva på sociala medier och bidra med sin kunskap. Syftet är ökad service till medborgarna.

Policyn syftar till att ge råd och stöd till medarbetare i Botkyrka kommun och samtidigt tydliggöra vilket ansvar det innebär att vara aktiv i sociala medier i tjänsten.

Kommunens engagemang i sociala medier handlar ytterst om att förbättra servicen till medborgarna och Botkyrka kommun ser positivt på att medarbetarna är aktiva inom sociala medier.

Du hittar Botkyrka kommuns policy för sociala medier under relaterade länkar.


Vad är sociala medier?

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internettjänster och webbplatser som bygger på samtal och möjliggör social interaktion mellan användarna. Det är användarna som aktivt skapar och utvecklar innehållet.

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat och LinkedIn är några vanliga exempel på den stora mängd av sociala medier som finns på internet. Sociala medier kan också delas in i internetforum, bloggar, bloggsökmotorer, wikier, mikrobloggar, sociala nätverkstjänster, sociala nyheter och platsbaserade sociala nätverk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Kommun & politik