Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kommunens värdegrund

Botkyrka kommuns gemensamma värdegrund består av en ledstjärna och värdeord som innehåller både förhållningssätt och spelregler. Dessa ska vägleda alla medarbetare hur de ska agera, som individer, grupper och organisation.

Vision

Utgångspunkten för vår värdegrund är Botkyrka kommuns vision.

"Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid"

Ledstjärna - medborgarens fokus

Vår ledstjärna är "Medborgarens fokus" som beskriver vad vi som medarbetare ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att möta dem vi är till för och representerar det vi vill vara kända för.I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkabornas behov, rättigheter och förutsättningar leder oss i vårt uppdrag så att de får det de har rätt till. Här är Botkyrkaborna självklara medskapare i all utveckling.

Värdeord - öppna, ansvarstagande, modiga och energiska

Våra värdeord handlar om övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen. Våra värdeord är "öppna, ansvarstagande, modiga och energiska"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Kommun & politik