Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Så används värdegrunden

En värdegrund kan ses som ett stabilt system av utvalda gemensamma värderingar, förhållningssätt och spelregler som ska prägla vårt dagliga arbete och den gemensamma organisationskultur vi vill skapa.

Värdegrunden ska bidra till ökad styrbarhet och underlätta för olika verksamheter i kommunen att samverka på ett mer enhetligt sätt, vilket skapar en känsla av gemenskap och stolthet. När alla medarbetare är klara över värdergrunden ökar möjligheten till medledarskap och självständighet. Medarbetarna kan själva fatta beslut vilket ger större flexibilitet, ökad effektivitet och ytterst skapar det mer värde för våra medborgare.

Lagar och styrdokument som värdegrunden baserar sig på

Värdegrunden bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Grundläggande värderingar som värdegrunden baserar sig på

Hos oss är mångfald norm och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Kommun & politik