Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Våra värdeord

Våra värdeord: öppna, ansvarstagande, modiga och energiska

Öppna - i Botkyrka är vi öppna

Botkyrkaborna möts av en kommun som är transparent och lätt att förstå där olikheter och mångfald är en tillgång. Samspelet med omvärlden och en öppenhet för olika synsätt är viktiga förutsättningar för vår verksamhet. För att lyckas med det så är vi öppna med vår verksamhet och vi värdesätter olikheter. Vi samspelar, lyssnar och är nyfikna och ställer frågor. Vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter.

Ansvarstagande - i Botkyrka tar vi ansvar

Botkyrkaborna möts av en kompetent organisation med helhetssyn där vi tar ansvar för att beslutsgångar och arbetsprocesser är tydliga och väl kända. I Botkyrka använder vi de samlade resurserna på ett hållbart, rättssäkert och effektivt sätt. För att lyckas med det utvecklar vi vår kompetens och tar ansvar för kommunens samlade verksamhet. Vi tydliggör beslutsgångar och arbetsprocesser och vi respekterar och förverkligar fattade beslut.

Modiga - i Botkyrka är vi modiga

Botkyrkaborna möts av en modig kommun som är flexibel och anpassningsbar utifrån nya och förändrade behov på platsen. Här finns mod att ta tillvara den kreativitet och kompetens som finns i Botkyrka. För att lyckas med det har vi mot att ifrågasätta invanda normer och tankesätt och vi prövar och omprövar arbetssätt och idéer. Vi vågar säga till när något är fel. Vi har alla rädslor, det är mänskligt, men vi har mod att övervinna dem och vi vågar när det behövs.

Energiska - i Botkyrka har vi energi

Genom engagemang, energi och empati får Botkyrkaborna det de har rätt till. Att nå mål och visa resultat är avgörande för förtroendet för kommunen. För att lyckas med det är vi handlingskraftiga, uppmuntrande och skapar ett gott klimat runtomkring oss. Vi når mål och visar resultat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Kommun & politik