Stäng meddelande

Delta i sammanträde


Kommunfullmäktige 2020-06-16

Här kan du som ledamot och ersättare hitta de länkar som är aktuella för dagens sammanträde.

Till mötesstyrningssystemet Meeting Spyder: https://botkyrka.azurewebsites.net/sv-SE/Account/LogOnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Microsoft Teamsmötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4713ab9c5b294c7a9ad83167ab7b9115%40thread.tacv2/1591014250604?context=%7b%22Tid%22%3a%22dba25d43-678f-46fd-968b-dbd56d441e53%22%2c%22Oid%22%3a%22a5be3542-a1f8-4a5a-ba04-8ac638c6b454%22%7dlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på länkarna. Du ska då ha två sessioner aktiva. Mötessystemet i din webbläsare och Teams i den app du installerat på din enhet .

Om det inte fungerar genom att klicka på länkarna, kopiera och klistra in i adressfältet i din webbläsare.

Läs mer här

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Kommun & politik