Arbets- och näringslivsberedning

Arbets- och näringslivsberedningen är kommunstyrelsens beredande organ för frågor som rör näringsliv, företagsetablering, strategiska arbetsmarknadsfrågor och upphandling.

Arbets- och näringslivsberedningen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av kommunledningsförvaltningen i samarbete med andra berörda förvaltningar.

Marcus Ekman (S) är beredningens ordförande och Selin Kayhan är sekreterare.

Marcus Ekman

Proxy error: 500

Message: Kunde inte ansluta till: Connection refused (Connection refused)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Kommun & politik