Folkhälsokommittén

Folkhälsokommittén är kommunstyrelsens beredande organ för planeringsfrågor och frågor som rör kommunens folkhälsoarbete.

Beredningen består av fem ledamöter och fem ersättare samt en ledamot och en ersättare från Stockholms läns landsting. Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av socialförvaltningen.

Kommitténs ordförande är Olle Westberg (S) och och Selin Kayhan är sekreterare.

Proxy error: 500

Message: Kunde inte ansluta till: Connection refused (Connection refused)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Kommun & politik