Stäng meddelande

Klimat- och planeringsberedning

Klimat- och planeringsberedningen (KPB) är kommunstyrelsens beredande organ för planeringsfrågor och frågor om kommunens klimatarbete.

Beredningen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av kommunledningsförvaltningen.

Gabriel Melki (S) är beredningens ordförande och Selin Kayhan är sekreterare.

Gabriel Melki
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Kommun & politik