Klimat- och planeringsberedning

Klimat- och planeringsberedningen (KPB) är kommunstyrelsens beredande organ för planeringsfrågor och frågor om kommunens klimatarbete.

Beredningen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av kommunledningsförvaltningen.

Gabriel Melki (S) är beredningens ordförande och Selin Kayhan är sekreterare.

Gabriel Melki

Proxy error: 500

Message: Kunde inte ansluta till: Connection refused (Connection refused)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Kommun & politik