Stäng meddelande

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och kommunen.

Kommunala pensionärsrådet är remissinstans och rådgivare till kommunala organ och ska lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom pensionärsområdet. Rådet har rätt att begära utredning eller behandling av ärenden som berör sådana frågor. Rådet ska också ges möjlighet att påverka samhällsplaneringen och den kommunala verksamhetens utformning och innehåll.

Kommunala pensionärsrådet lyder under kommunstyrelse/fullmäktige och har elva ledamöter och elva ersättare. I rådet sitter kommunala politiker och representanter för pensionärsorganisationer.

Sammanträden 2017:

7 februari, 4 april, 30 maj, 5 september, 24 oktober, 5 december

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Kommun & politik