Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och kommunen.

Kommunala pensionärsrådet är remissinstans och rådgivare till kommunala organ och ska lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom pensionärsområdet. Rådet har rätt att begära utredning eller behandling av ärenden som berör sådana frågor. Rådet ska också ges möjlighet att påverka samhällsplaneringen och den kommunala verksamhetens utformning och innehåll.

Kommunala pensionärsrådet lyder under kommunstyrelse/fullmäktige och har elva ledamöter och elva ersättare. I rådet sitter kommunala politiker och representanter för pensionärsorganisationer.

Sammanträden 2017:

7 februari, 4 april, 30 maj, 5 september, 24 oktober, 5 december

Ledamöter

Tuva Lund (S) ordförande
Jean-Pierre Zune, PRO, 1:e vice ordförande
Anny Mejdahl (S)
Helle Larsson (M)
Vakant plats (MP)
Thomas Karlsson (TUP)
Karin Recksén, PRO
Heleena Jyrkkä, PRO
Anders Magnusson, SPF
Ann-Margret Örnberg, SPF
Gary Hjelm, SPRF

Ersättare

Siv Persson Trogen (S)
Taina Virta (S)
Rolf Garneij (S)
Ewonne Ekmyr-Göransson (KD)
Stig Bjernerup (L)
Gudrun Carlsson, PRO
Johanna Hammarström, PRO
Kenneth Hedström, PRO
Jens Vollmer, SPF
Margareta Ståhlberg, SPF
Vakant, SPRF

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Kommun & politik